MUHTASARI WA HOTUBA YA WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO 2018

 HOTUBA YA BAJETI WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO 2018

 Hotuba ya WFM Bungeni-Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa na Mwongozo wa Maandalizi ya Mpango na Bajeti kwa Mwaka 2018/19

Jordan sneakers crimson